Stacii Samidin
documentary stories and portraits

+

Atelier Stacii Samidin
Rotterdam, Netherlands
KvK: 53907140

+

photoloco@staciisamidin.com
☏ +31(0)643987266

Fotocopyright_ Stacii Samidin © 2017
Stacii Samidin de houder van deze website en inhoud (Fotografie, Grafische en Textuele content) behoud zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.(1)
(1) Deze voorwaarde is niet van toepassing op alle overheidsinstellingen en derden die samenwerken of onder opdracht van overheidsinstellingen zitten.